De MVO-wijzer

De MVO-wijzer van de VHG is een praktisch instrument voor de groenondernemer. Het geeft naast inzicht in de MVO-situatie van het eigen bedrijf ook heel goed aan hoe MVO in projecten kan worden toegepast. Voor het eigen bedrijf wordt stilgestaan bij o.a. Inkoop, Innovatie, Wetgeving, Medewerkers, Milieu, Transport en Energie. Bij het onderdeel projecten wordt aandacht besteed aan o.a. Bodem, Water, Biodiversiteit, Materiaalgebruik, Realisatie en Beheer, Reststromen en natuurlijk de integratie van alles in een goed ontwerp.
Log hier in en vul de MVO-Wijzer in

Hoe werkt het?

Maak uw inloggegevens aan en log in om de MVO-wijzer in te vullen. U krijgt vervolgens 10 vragen over uw eigen bedrijf en 10 vragen over de projecten die u uitvoert. Daarna krijgt u de uitkomst in de vorm van een MVO-score-medaille en een uitgebreide rapportage, waarin u uw ingevulde antwoorden ziet, voorzien van tips om uw MVO-score nog verder te verbeteren.

Voor wie?

De MVO-wijzer is geschikt voor alle typen groenondernemers. Want of u nu Hovenier, Groenvoorziener, dak- en gevelspecialist, interieurbeplanter of boomspecialist bent, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen raakt elk bedrijf en heeft invloed op elk project.
Hoveniers Tuin

Uw scoreNa het invullen van de 20 MVO-wijzer vragen ziet u uw score. U kunt de volgende medailles verdienen:

MVO Wijzer medailles

Vul de MVO-wijzer jaarlijks in. Als u terugkeert en inlogt, ziet u uw vorig ingevulde antwoorden, en kunt u kijken of u uw MVO- score kunt verbeteren. Lukt het u om de officiële gouden MVO-wijzer medaille te verdienen?

Aanleiding

De VHG had als één van de eerste brancheorganisaties al in 1991 een eerste Milieuhandboek (de Groene Vink). Later is de inhoud steeds verder uitgebreid en praktisch toegepasbaar gemaakt. Milieu werd later MVO. In 2012 is door de VHG een eerste digitale versie van de MVO-wijzer gemaakt.

De noodzaak om juist ook als groenondernemer actief te worden met MVO wordt elke dag duidelijker. Niet alleen omdat de toestand van de wereld steeds verder verslechterd als we niets doen. Maar ook omdat juist groen een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van allerlei milieu- en klimaatproblemen.

Deze nieuwe versie van de MVO-wijzer is sterk vereenvoudigd en natuurlijk geactualiseerd. De VHG hoopt en verwacht dat het instrument zowel voor de leden van de VHG als voor alle typen projecten en opdrachtgevers van grote aanvullende maatschappelijke waarde zal zijn.

Gebruik

De MVO-wijzer is erg eenvoudig in gebruik. 10 vragen gaan over het eigen bedrijf. En 10 vragen gaan over de projecten die het bedrijf bij opdrachtgevers uitvoert. De uitkomst van de MVO-wijzer kan allereerst gebruikt worden om het eigen inzicht te vergroten. Daarna kan de MVO-wijzer, bij voldoende score, worden gebruikt bij de profilering van het bedrijf naar de markt.

De MVO-wijzer bevat verschillende onderdelen die gebruikt kunnen worden bij andere instrumenten op het terrein van MVO. Denk hierbij aan de CO2prestatieladder, de Prestatieladder Sociaal Ondernemen en ISO 26000.

Het is sterk aan te bevelen de MVO-wijzer minimaal één keer per jaar in te vullen. Dat stimuleert de verbetering en houdt het bedrijf betrokken op het grote belang van MVO voor zowel bedrijf als maatschappij. Gezamenlijk invullen tijdens een werkoverleg kan ook verrassende verbeteropties geven. Belangrijk is ook dat de adviezen die gegeven worden een plek krijgen in het bedrijf. Zorg dat er iemand verantwoordelijk voor is. Alleen dan is er structurele aandacht en alles wat je aandacht geeft groeit!

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (kortweg MVO, ook wel duurzaam ondernemen genoemd) is verantwoordelijkheid nemen voor de effecten die uw bedrijfsactiviteiten hebben op mens en milieu. Het is ondernemen waarbij u bewuste keuzes maakt om een balans te bereiken tussen de aspecten people (mens), planet (milieu) en profit (winst). Deze balans leidt tot betere resultaten voor zowel uw bedrijf als omgeving.

Waarom MVO?

Waarom is maatschappelijk verantwoord ondernemen zo belangrijk voor de groene sector? Omdat er tal van problemen zijn op het terrein van milieu, maatschappij en economie waardoor het dringend noodzakelijk is om op een andere manier met de wereld en alles wat daarop leeft om te gaan. Dat is niet te bereiken met overheidsbeleid alleen, ook ondernemers spelen daarin een belangrijke rol. En groene ondernemers in het bijzonder. Want aandacht voor milieu, maatschappij en economie sluit vrijwel naadloos aan op de activiteiten in de groenbranche. Aanleg en onderhoud van groen is zeer milieugericht, groen heeft waarde voor de maatschappij en draagt bij aan een gezonde economie.

MVO is een onderdeel van uw verantwoordelijkheid als ondernemer. Opdrachtgevers vragen er bovendien steeds vaker om. Daarnaast biedt MVO kansen: het leidt in veel gevallen tot kwaliteitsverbetering, kostenbesparing en een betere reputatie voor uw onderneming.

MVO-standaarden

Voor het opzetten van de VHG MVO-wijzer is naast de duurzaamheidskennis en -ervaring van de werkgroepleden gebruik gemaakt van bestaande MVO-standaarden als ISO 26000 en de CO2-Prestatieladder.

ISO 26000 ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO: een hulpmiddel voor bedrijven (en andere organisaties) bij de implementatie van MVO. ISO 26000 is niet certificeerbaar. Om toch zichtbaar te maken dat uw bedrijf ISO 26000 toepast en dus maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, kunt u een zogeheten Zelfverklaring ISO 26000 met onderbouwing opstellen. De VHG MVO-wijzer kunt u gebruiken als eerste stap voor het opstellen van zo’n verklaring. Met de wijzer brengt u alle relevante MVO-onderwerpen voor uw organisatie in kaart. Voor meer informatie: MVO Nederland: ISO 26000

 

CO2-Prestatieladder Met de CO2-Prestatieladder brengt u uw CO2-voetafdruk in kaart. Hoe hoger de trede die u bereikt op de CO2-Prestatieladder, hoe groter het gunningvoordeel dat u kunt krijgen bij aanbestedingen (bijvoorbeeld korting op de inschrijfprijs). U kunt uw bedrijf volgens deze ladder laten certificeren. U komt dan in het bezit van het CO2-Bewust Certificaat. Met het invullen van de VHG MVO wijzer berekent u uw eigen CO2-voetafdruk en kunt u direct aan de slag met het beperken van uw CO2-uitstoot. Voor meer informatie: KAO