VHG MVO wijzer


Uitleg

Niet ingelogd

Wat is de VHG MVO wijzer?
De VHG MVO wijzer is een praktisch hulpmiddel waarmee u als ondernemer in de groene sector eenvoudig kunt achterhalen waar u met uw bedrijf staat met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en hoe u er (verder) mee aan de slag kunt gaan. 

Hoe werkt de VHG MVO wijzer?
Vragenlijst
U krijgt een vragenlijst voorgelegd waarin u wordt gevraagd aan te geven in hoeverre de belangrijke MVO-thema’s in uw bedrijf verankerd zijn. Denk aan thema’s zoals MVO-beleid, veiligheid, scholing van medewerkers, brandstofverbruik, materiaalgebruik, innovatie enz.

Advies op maat
De quickscan geeft u snel inzicht in de stand van zaken rond MVO in uw bedrijf. Na het invullen van de volledige vragenlijst – dat duurt ongeveer 20 minuten – krijgt u een uitgebreide rapportage met concrete adviezen en voorbeelden. Zo heeft u een op maat gesneden advies in handen om de kansen van MVO in de groensector ten volle te benutten.

Uw score op de VHG MVO wijzer
Met de VHG MVO wijzer brengt u de stand van MVO in uw bedrijf in kaart. Die stand is uit te drukken in een ‘MVO-score’. Daarmee is de VHG MVO wijzer ook een hulpmiddel om extern te communiceren over uw MVO-beleid.

Waarom een VHG MVO wijzer?
De VHG MVO wijzer is ontwikkeld om u te helpen zicht te krijgen op de stand van zaken rond MVO in uw bedrijf. U krijgt antwoorden op vragen als ‘Waar gaat MVO over?’ en ‘Hoe staat mijn bedrijf er nu voor op dat gebied?
’ Belangrijker nog is dat u uit de VHG MVO wijzer concrete adviezen krijgt, zodat u (verder) aan de slag kunt. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is namelijk vooral ‘gewoon beginnen’. De VHG MVO wijzer helpt u hierbij.
De rapportage kunt u bovendien gebruiken om naar uw (potentiële) klanten, medewerkers etc. te communiceren wat u als bedrijf aan MVO doet. Dat kan een positief effect hebben op uw reputatie en concurrentievoordeel opleveren.

Voor wie?
De VHG MVO wijzer is bedoeld voor alle ondernemers in het groen, werkzaam als:

 Voor meer informatie en ondersteuning ledencontact@vhg.org telefoonnummer 030-659 55 50